Εδώ μπορεί να τοποθετηθεί ο,τιδήποτε. Ελεύθερος χώρος.