Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή trailers

Official Main Trailer (HD)

 

 

Official Teaser Trailer (HD)

 

 

Official Sneak Peek (HD)

 Εδώ μπορεί να τοποθετηθεί ο,τιδήποτε. Ελεύθερος χώρος.