Αφίσες της ταινίας 'Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή'.

 

 Εδώ μπορεί να τοποθετηθεί ο,τιδήποτε. Ελεύθερος χώρος.